Vinaora Nivo Slider 3.x

Ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2014

28-10-2016
Luật đầu tư 2014
581
Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu…

Các biện pháp đảm bảo đầu tư

28-10-2016
Luật đầu tư 2014
365
Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.
Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

27-10-2016
Luật đầu tư 2014
580
Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo luật đầu tư năm 2014
Page 2 of 2
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin