Vinaora Nivo Slider 3.x

Khi có tài khoản ngân hàng thì các bạn có nộp mẫu 08 cho Cơ quan thuế nữa hay không hay nộp mẫu nào?

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 195/2015 đã có một số điểm khác so với thông tư 05/2012 như giá tính thuế của đơn vị nhập khẩu bổ sung giá tính thuế bán ra (cách tính đầu ra trừ đầu vào như cơ sở sản xuất). Bài viết dưới đây tóm tắt những điểm mới áp dụng cho thông tư 195 áp dụng từ 01/01/2016

Đại lý Thuế Thanh Nam trình bày cách phân bổ thuế GTGT và cách hạch toán thuế sau khi tính được số liệu phân bổ theo bài viết sau.
Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .

Tổng cục Thuế hướng dẫn rõ thêm về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng) đối với hàng hóa, dịch vụ được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT
Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng (không bao gồm thu nhập được miễn thuế).

Khi lập luận miễn/giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTAs) Nhà thầu nước ngoài cần chứng minh không tạo ra cơ sở thường trú (permanent resident) tại Việt Nam trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Hiệp định, “cơ sở thường trú” là một cơ sở kinh doanh cố định của một doanh nghiệp, thông qua đó, doanh nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình.
Page 8 of 10
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin