Vinaora Nivo Slider 3.x
Danh mục các địa bàn ưu đãi đầu tư...
Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có đề cập về việc miễn, giảm thuế đối với sản xuất sản phẩm phần mềm. ThanhNamTax tóm tắt định nghĩa thế nào…

Chuyển lợi nhuận về nước

28-10-2016
Luật đầu tư 2014
1523
TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

28-10-2016
Luật đầu tư 2014
22
THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Thủ tục đầu tư

28-10-2016
Luật đầu tư 2014
992
Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu…

Các hình thức đầu tư trực tiếp

28-10-2016
Luật đầu tư 2014
837
Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu…

Hình thức đầu tư gián tiếp

28-10-2016
Luật đầu tư 2014
1050
Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định tại Điều…

Phân loại đầu tư

28-10-2016
Luật đầu tư 2014
900
là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bổ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

28-10-2016
Luật đầu tư 2014
1067
Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều…
Page 1 of 2
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin