Vinaora Nivo Slider 3.x

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1942
Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1562
tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1387
tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1526
Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1803
tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1667
tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 418

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1569
tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1491
Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1689
tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 412-Chênh lệch đánh giá lại tài sản

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1632
tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015
Page 1 of 2
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin