Vinaora Nivo Slider 3.x

Tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá

28-10-2016
Tài khoản nợ phải trả
1641
Tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

28-10-2016
Tài khoản nợ phải trả
1729
tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

28-10-2016
Tài khoản nợ phải trả
2868
tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

28-10-2016
Tài khoản nợ phải trả
1763
Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

28-10-2016
Tài khoản nợ phải trả
2636
Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược

28-10-2016
Tài khoản nợ phải trả
1637
Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành

28-10-2016
Tài khoản nợ phải trả
1712
Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

28-10-2016
Tài khoản nợ phải trả
1563
Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

28-10-2016
Tài khoản nợ phải trả
1886
Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015
Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng ngày 01/01/2015
Page 1 of 2
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin