Vinaora Nivo Slider 3.x

Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu

28-10-2016
Tài khoản doanh thu
2051
Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

28-10-2016
Tài khoản doanh thu
1753
Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015
tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu

28-10-2016
Tài khoản doanh thu
1540
Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông.
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin