Vinaora Nivo Slider 3.x

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1882
Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1926
Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1803
Tài khoản 635 – Chi phí tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
2013
Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1817
Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
2149
Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1678
Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1679
Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1862
Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 611 - Mua hàng

28-10-2016
Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
1836
Tài khoản 611 - Mua hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015
Page 1 of 2
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin