Vinaora Nivo Slider 3.x

STARTUP- CHỌN HÌNH THỨC DOANH NGHIỆP NÀO ?

28-10-2016
Luật doanh nghiệp 2014
1863
Có một anh muốn mở garage sửa xe BMW, nếu anh muốn tránh chuyện phải tổ chức bộ máy kế toán rườm rà, khai báo thuế phức tạp, sau này lại…
Bắt đầu khởi nghiệp, một trong những quyết định đầu tiên là chọn hình thức doanh nghiệp. Để hiểu thêm sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp, Công…

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

28-10-2016
Luật doanh nghiệp 2014
977
Kề từ ngày 15/01/2016, mẫu biểu áp dụng đăng ký doanh nghiệp sẽ thay đổi theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu thay đổi nội dung đăng ký thuế

28-10-2016
Luật doanh nghiệp 2014
913
Mẫu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế theo phụ lục II-1, dùng để kê khai với Sở Kế hoạch đầu tư về việc thay đổi…
Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06…
Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành…

Quy định về Tạm ngừng kinh doanh theo Luật DN 2014

28-10-2016
Luật doanh nghiệp 2014
731
Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng…
Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang…

Những quy định về Nhóm công ty theo Luật DN 2014

28-10-2016
Luật doanh nghiệp 2014
802
Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần…

Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân theo Luật DN 2014

28-10-2016
Luật doanh nghiệp 2014
981
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê…
Page 1 of 3
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin