Vinaora Nivo Slider 3.x

Các chỉ số KPI tài chính

28-07-2017
Thanh Nam Tax
Quản trị tài chính
2506

 1- KPIs: Các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động:

Một tập hợp các chỉ số đo lường có thể định lượng mà một công ty hoặc một ngành sử dụng để đánh giá hoặc so sánh hiệu quả hoạt động có đáp ứng được mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động hay không

(xem BAT – KPI và chiến lược)

KPI2

2- Lợi ích của KPI:
a. Tập trung kinh doanh
b. Tăng cường lập chiến lược
c. Quản lý tốt hơn
d. Trách nhiệm giải trình
e. Tăng cường đánh giá doanh nghiệp

 

3- KPIs tài chính trung bình mà Doanh nghiệp thường dùng là bao nhiêu?
• 5.8: Theo FTSE100 thì 5.8 là con số mà các FTSE100 hay dùng.
• 1-12: Khoảng số học của KPIs tài chính được 100 công ty trong FTSE 100 sử dụng

 

4- Các chỉ số KPIs thường dùng bao gồm:
Xem picture: KPI thường dùng gồm: KPI Lợi nhuận, KPI Tài chính, EPS, Tỷ suất lợi nhuận, Dòng tiền, ROCE, Cổ tức/ Tỷ suất cổ tức, KPI Chi phí ,…

 

5- Top 10 KPIs ngành tiêu dùng: Lợi nhuận hoạt động, Tiền mặt – Dòng tiền tự do, EPS/ Tăng trưởng EPS, Tăng trưởng doanh thu, Lợi nhuận, ROCE, Doanh thu, TSR (Total Shareholder Return), Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động, Tỷ lệ lãi gộp

 

Top 10 KPIs ngành dịch vụ: Chi phí vốn, Cổ tức, EPS, Lợi nhuận hoạt động, Lợi nhuận, Total Shareholder Return TSR, Tiền mặt – Dòng tiền hoạt động, Cổ tức – Khả năng thanh toán cổ tức, Tỷ suất đòn bẩy, ROE

 

Top 10 KPIs tài chính ngành công nghiệp: Dòng tiền/ Dòng tiền tự do, Doanh thu, ROCE, EPS, Lợi nhuận hoạt động, Tăng trưởng doanh thu, Chi phí vốn, Chuyển đổi tiền mặt, tỷ lệ lợi nhuận hoạt động, Cổ tức/ Tăng trưởng cổ tức

a. KPI lợi nhuận: có thể dùng các chỉ số sau: Lợi nhuận ròng, lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT), Lợi nhuận hoạt động, EBITA, EBITDA

b. KPI thu nhập trên vốn có thể dùng một trong các chỉ số sau: Thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE), Thu nhập trên vốn đầu tư (ROIC), Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE), Thu nhập trên vốn hoạt động trung bình.

c. KPI cổ tức: có thể sử dụng các chỉ số: Cổ tức, cổ tức trên mỗi cổ phiếu; Tăng trưởng cổ tức, Khả năng chi trả cổ tức.

KPI

Bài viết của FB Thái Thị Vân Anh - Group QTvKN

 

Bình luận

Gửi bình luận

Hãy nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu trong ô có dấu (*). Không được phép sử dụng mã HTML.

CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin