Vinaora Nivo Slider 3.x

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

28-10-2016
Tài khoản thu nhập chi phí khác, xác định KQKD
1836
Xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

28-10-2016
Tài khoản thu nhập chi phí khác, xác định KQKD
1539
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 811 - Chi phí khác

28-10-2016
Tài khoản thu nhập chi phí khác, xác định KQKD
1627
Tài khoản 811 - Chi phí khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 711 - Thu nhập khác

28-10-2016
Tài khoản thu nhập chi phí khác, xác định KQKD
1852
Tài khoản 711 - Thu nhập khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin