Vinaora Nivo Slider 3.x
Hợp đồng là văn bản pháp lý thiết yếu cho các hoạt động trong đời sống và đặc biệt trong hoạt động thương mại của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp…

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh

28-10-2016
Luật thương mại
892
Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh theo Luật thương mại 2005 Điều 19
Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện theo Luật thương mại 2005 Điều 16.
Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin