Vinaora Nivo Slider 3.x

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu

28-10-2016
Tài khoản doanh thu
1583

Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông.

Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1600

tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1433

tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1573

Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1876

tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1725

tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 418

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1622

tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1533

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1734

tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Tài khoản 412-Chênh lệch đánh giá lại tài sản

28-10-2016
Tài khoản vốn chủ sỡ hữu
1681

tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

Page 9 of 17
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin