Vinaora Nivo Slider 3.x
Thông tư này điều chỉnh các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam hoặc của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam
Các loại thuế doanh thu, thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu KHÔNG thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định.

Mẫu hợp đồng thuê xe

28-10-2016
Thuế TNDN
458
Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

Doanh nghiệp của chúng tôi có thuê xe du lịch của một cá nhân để phục vụ kinh doanh. Hàng tháng chúng tôi phải trả tiền thuê xe cho cá nhân này nhưng không có hóa đơn thuê xe.

Trường hợp trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn trên thì không thực hiện điều chỉnh lại, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế theo quy định.

Page 9 of 10
CÔNG TY TNHH Tư Vấn FAMA
Địa chỉ : 196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Di động : +84913833357

Đăng ký nhận tin